จากรางวัลที่ได้รับการออกแบบระดับโลกมากมาย จนกรรมการจากต่างประเทศเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินในที่สุด อีกทั้งไปบรรยายตามที่ต่างๆ และเป็นคอลัมนิสต์สามารถให้คำปรึกษาการสร้างแบรนด์ของ SME ได้ เนื่องจากบริษัทสามารถนำประสบการณ์จากการทำบริษัทใหญ่ๆมาแชร์ทำให้ SME แข็งแรงต่อไปได้

AWARDS
Gold Pentawards Winnder 2010
First Place Winner from the Dieline Award 2011
Silver Pentawards Winnder 2012
Posted on 2013-06-24 16:06:59

Comments


Published By
PROMPT DESIGN
Designer & Creative
  • 27154 หมู่7 ซอยนวมินทร์ 113 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
  • 087xxx Show
  • 8   918


About Portfolio

PROMPT DESIGN – บริการออกแบบและให้คำปรึกษาการสร้างแบรนด์

Share
Related Portfolios